Kategori: UFO-mail 2013

UFO-Mail 169

Ver­den er fuld af skø­re histo­ri­er! Når det dre­jer sig om ufo-myten er der til­sy­ne­la­den­de ingen hæm­nin­ger. Bogan­mel­del­ser. Samt nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 168

Uiden­ti­fi­ce­ret lys obser­ve­ret fra Aal­borg Luft­havn. Spæn­den­de beret­nin­ger, obser­va­tio­ner og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 167

Frem­kom­sten af diver­se dro­ner har for­ment­lig været årsag til vis­se ufo-ople­vel­ser. Over­væ­re­de rumvæs­ner base­bal­lkamp i Cana­da? SUFOI’s ildsjæl er død.

Læs mere

UFO-Mail 166

Bogan­mel­del­ser af spæn­den­de bøger, enhver bør eje. Eller i hvert fald – som det mind­ste – læse.

Læs mere

UFO-Mail 165

Was­hin­g­ton D. C. har været hjem­sted for fle­re mær­ke­li­ge „publi­ci­ty-stunts“ gen­nem åre­ne, men den sene­ste „fal­ske høring“ om ufo­er slår alle rekor­der.

Læs mere

UFO-Mail 164

Fup­bil­le­de fyl­der 30 år. Kine­si­ske ris­pa­pir­bal­lo­ner er årsag til man­ge ufo-obser­va­tio­ner. Samt obser­va­tio­ner, fup og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 163

Doku­men­ta­tion om den mør­ke ring over Køben­havn. Samt spæn­den­de beret­nin­ger, obser­va­tio­ner og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 162

Mørk ring over Køben­havn Sankt Hans aften – hvad var det? Sid­ste bri­ti­ske X‑files offent­lig­gjort. Og nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 161

En kine­sisk bon­de, blev til­ba­ge­holdt i fem dage af kine­sisk poli­ti for svin­del med gum­mi-ali­en. Og andre svin­delnum­re. Samt en und­skyld­ning til alle ali­ens.

Læs mere

UFO-Mail 160

Fly­ven­de Tal­ler­ke­ner og Him­melski­ver fun­det i arkiv. Fusk med histo­ri­en. Samt en bog­nyhed.

Læs mere

UFO-Mail 159

Ny komet på vej. Samt spæn­den­de obser­va­tio­ner, beret­nin­ger og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 158

Spæn­den­de beret­nin­ger, obser­va­tio­ner og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Tre ali­ens fun­det i USA. Samt et par bogan­mel­del­ser.

Læs mere

UFO-Mail 157

Mystik i Neva­das ørken. Obser­va­tio­ner og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Og sku­e­spil­le­ren, Rus­sell Crowe Hæv­der at have set en UFO i sin have.

Læs mere

UFO-Mail 156

Usæd­van­ligt him­mel­fæ­no­men over Rusland. Opsigtsvæk­ken­de ned­fald i Dan­mark. Beret­ning og for­kla­ring fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 155

Man­ge tror på kon­spira­tions­te­o­ri­er. 15. febru­ar fly­ver en aste­roi­de på 50 meter meget tæt for­bi Jor­den. Beret­nin­ger og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­afd.

Læs mere

UFO-Mail 154

En æra i BBC’s natur­vi­den­ska­be­li­ge tv-pro­gram­mer er for­bi. Ufo­er i form af „rum­ski­be“ har for længst befol­ket vores „hver­dags­rum“.

Læs mere

UFO-Mail 128

Blaf­ren­de hvidt objekt over Peblin­ge­sø­en – var det en “and”? Der blev obser­ve­ret en mæng­de små oran­ge lys over Bran­de. Hvad var der på fær­de?

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002