Kategori: UFO-mail 2012

UFO-Mail 153

Hvor­når kom­mer Her­co­lu­bus? Beret­nin­ger og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Før­ste jazz-arran­ge­ment efter Jor­dens under­gang.

Læs mere

UFO-Mail 152

Ild­kug­le fil­met fra Dan­mark. Kom med på besøg i Frank­rigs „rum­by“. Spæn­den­de beret­nin­ger, obser­va­tio­ner og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 151

Bri­ti­ske BUFORA’s afhol­der 50 års-jubilæum­s­kon­gres. Nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Bogan­mel­del­ser. Samt flot­te nord­lys­bil­le­der.

Læs mere

UFO-Mail 150

Diskos set over Søn­der Bjert. Kom til Exopo­li­tik Dan­marks kon­gres i Chri­sti­ans­havn Bebo­er­hus. En bogan­mel­del­se. Samt nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 149

Ris­lam­per, bal­lo­ne­rel­ler noget helt andet? Stor­stilet eks­pe­di­tion efter ukendt objekt. En sort oval gen­stand kom næsten uty­de­ligt hen over den gam­le gård.

Læs mere

UFO-Mail 148

De bri­ti­ske myn­dig­he­der har den 12. juli 2012 for 9.gang fri­gi­vet en ræk­ke ufo-doku­men­ter. Nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Kug­le­lyn hag­le­de ned over Sva­ne­ke.

Læs mere

UFO-Mail 147

UFO-sag opkla­ret. Sagt & skre­vet om kon­spira­tions­te­o­ri­er. Bogan­mel­del­se af to nye udgi­vel­ser. Nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Gåde­fuldt him­me­lob­jekt.

Læs mere

UFO-Mail 146

Beret­nin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Dan­sen­de lys over Søhøjlan­det. Fly­ven­de hol­læn­der faldt til jor­den. Nye bøger og bogan­mel­del­ser.

Læs mere

UFO-Mail 145

Afslø­rin­ger i mas­se­vis. Spæn­den­de beret­nin­ger, obser­va­tio­ner og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Fin­des der vej­r­bal­lo­ner? Få sva­ret.

Læs mere

UFO-Mail 144

Bel­gi­ske ind­byg­ge­re skræmt af en lysen­de og rote­ren­de ski­ve på him­len over deres hjem. Beret­nin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Ild­kug­le lig­ne­de flystyrt.

Læs mere

UFO-Mail 143

Objek­ter over Vester­bro. Nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling. USO set i Käringön. En aste­roi­de på kol­li­sions­kurs med Jor­den. Se Venus og Jupi­ter på aften­him­len.

Læs mere

UFO-Mail 142

Bemær­kel­ses­vær­digt lys over Brønd­by Sta­dion. Beret­nin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Anmel­del­se af Car­men McLa­rens bog, UFO Con­spira­cy.

Læs mere

UFO-Mail 141

Anmel­del­se af to spæn­den­de bøger. Månen for­veks­let med en ufo. Samt beret­nin­ger, obser­va­tio­ner og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 140

Pre­mi­e­re på SUFOI’s nye ansigt. Bogan­mel­del­ser af nye bøger om ufo­er og andre mysti­ske fæno­me­ner.

Læs mere

UFO-Mail 139

For­bunds­da­gen skal give adgang til ufo-doku­men­ter. Bil­le­der af et mær­ke­ligt aflangt objekt. NASA har mistet måne­prø­ver. Nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002