Kategori: UFO-mail 2009

UFO-Mail 113

Med rum­skib til Venus og andre skø­re histo­ri­er. Fri-ener­gi og evig­heds­ma­ski­ner. En ny film om dom­me­dag får pre­mi­e­re. UFO-indslag i DR’s» Det Nye Tal­ks­how«.

Læs mere

UFO-Mail 112

Udvalg­te, spæn­den­de obser­va­tio­ner, beret­nin­ger, fotos, video­er og for­kla­rin­ger (måske) fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 111

Sand­he­den er der­u­de – vil du vir­ke­lig høre sva­re­ne? Det uru­gu­ay­an­ske fly­ve­vå­ben (FAU) har offent­lig­gjort sit ufo-arkiv.

Læs mere

UFO-Mail 110

8. juli 1959 ryd­de­de B.T. for­si­den og løbe­sed­ler­ne: To stu­de­ren­de foto­gra­fe­re­de en fly­ven­de tal­ler­ken over Ama­ger.

Læs mere

UFO-Mail 109

Offent­lig­gø­rel­se af Fly­ve­våb­nets ufo-arkiv gav hen­ven­del­ser til SUFOI om obser­va­tio­ner. Nu har mete­o­rit­ten, der faldt ned på Lol­land fået navn.

Læs mere

UFO-Mail 108

SUFOI’s ledel­se kun­ne har ved­ta­get for­e­nin­gens nye for­mål og vision. Anmel­del­se af bøger om Nazi-ufo­er og anti­tyng­de­kraft.

Læs mere

UFO-Mail 107

Pilo­ten, Ray Bowy­er, har ikke ale­ne set ufo­er. Nu lig­ger hans beret­ning på YouTu­be. Eks­plo­de­ren­de mete­o­rit på vej gen­nem atmos­fæ­ren.

Læs mere

UFO-Mail 106

Når myter fal­der til jor­den. Det hæv­des ofte, at astro­nau­ter og kos­mo­nau­ter har set ufo­er i rum­met. Påstan­de, som til­sy­ne­la­den­de bak­kes op af videoklip.

Læs mere

UFO-Mail 105

Fly­ve­våb­net har valgt at offent­lig­gø­re, præ­sen­te­re og over­dra­ge sine ufo-arki­ver til Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion (SUFOI) og der­med til offent­lig­he­den.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002