Kategori: UFO-mail 2024

UFO-Mail 407

Der har været stil­le på www.sufoi.dk siden marts, men i bag­grun­den er der ble­vet knok­let. Så nu kan vi med stolt­hed præ­sen­te­re et helt nyt site og en ny form for UFO-Mail, som lever op til alle moder­ne stan­dar­der.

Læs mere

UFO-Mail 406

Dr. Sean Kirk­pa­tri­ck smæk­ke­de med døren, da han for­lod AARO — og et histo­risk ufo-arkiv er gen­fun­det. Det er nog­le af nyhe­der­ne i det­te num­mer af UFO-mail.

Læs mere

UFO-Mail 405

Schu­mer-til­fø­jel­ser­ne kla­re­de popu­lært sagt ikke cut­tet til NDAA’en for 2024. Så hvor­dan kom­mer de nu vide­re i det ame­ri­kan­ske ufo-land?

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002