Ali­ens til salg, falsk Elizon­do-bog og ufo­er i Dan­mark

SUFOI’s for­mand har udvalgt de mest inter­es­san­te af tidens histo­ri­er med rela­tion til ufo­myten, som duk­ke­de op, mens vi fik ny hjem­mesi­de.

Læs mere