B.T.-svindelsagen 1959

Man skul­le ellers tro, at svin­del­sa­gen fra 1959 med tal­ler­ken­fo­tos på for­si­den af B.T. var lagt effek­tivt i gra­ven, men der fin­des sta­dig folk, der lever og ånder for, at myn­dig­he­der natur­lig­vis skju­ler sand­he­den.

Læs mere