Hvor­dan en kor­n­cir­kel kan opstå!

1998 var ingen und­ta­gel­se. Der er opstå­et ejen­dom­me­li­ge afteg­nin­ger i kor­n­mar­ker rundt om i Dan­mark, men ikke på Lol­land, hvor man ellers de fore­gå­en­de tre år har haft såkald­te kor­n­cirk­ler hos den sam­me går­de­jer ved Hole­by på Midt­lol­land.

Læs mere