Bilist stand­s­et af ufo nær Gan­d­rup

16. febru­ar 1998 kør­te en enlig bilist hjem fra job­bet ad vej­en mod Hals. Og plud­se­lig blev bilen stop­pet af et objekt der „faldt nedad“ i en stejl vin­kel, lidt til høj­re for bilens ret­ning.

Læs mere